undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Nedenfor finder du en oversigt over de undervisningsforløb og temaomvisninger, som vi tilbyder og anbefaler til 7. - 10. klasser.

Husk at besøg og omvisninger altid skal bestilles på forhånd 

- læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »

Undervisningsforløb og temaomvisninger

Vi skelner mellem disse to således:
Undervisningsforløb er forløb, der strækker sig over flere undervisningsgange. Disse længere forløb kan integreres direkte i undervisningen i klassen, såvel op til som efter besøget på museet. Museumsbesøget indgår undervejs og forudsætter, at eleverne arbejder med det samlede forløb. Til undervisningsforløbene har museet udarbejdet undervisningsmateriale, opgaver og lærervejledning.
Temaomvisninger består typisk af, at vi sammen ser på en række værker de første 30-45 minutter. Derefter er det muligt at afslutte med en mindre workshop på ca. 30 minutter, hvor eleverne selv kan arbejde med det, de har set og oplevet. En temaomvisning på museet kan stå alene, men kan også med fordel indgå i et undervisningstema i klassen, en tværfaglig emneuge eller lignende.
Undervisningsmaterialer, der kan anvendes i undervisningen uafhængigt af et besøg på museet eller efter en eventuel tilknyttet udstilling er afsluttet, udvikler museet ind imellem i forbindelse med projekter eller særudstillinger og stiller til rådighed til undervisningsbrug.

Storm P. - Danmarks første tegneserietegner (tema-omv)
I marts 1913 udkom Storm P.s første stribe med De 3 små mænd og Nummermanden. Denne serie er også Danmarks første fortsatte tegneserie! Siden fulgte en række andre tegneserier af Storm P. Den kendteste blev "Peter Vimmelskafts Oplevelser" – Peter og Ping. Med udgangspunkt i Storm P.s kendte striber taler vi om tegneseriens virkemidler og udvikling, og sammenholder med nutidige tegneserier, som gør brug af filmiske virkemidler.
Workshop (valgfri): Ud fra overskriften "overraskelse" tegner eleverne en tegneserie i to billeder.
Varighed inkl. workshop: 1 t og 30 min.
Varighed uden workshop: 1 t

stormp tegneserierneOBS! Til undervisningen 
hjemme på skolen kan I 
med fordel anvende materialet 
Storm P. og Tegneserierne (pdf).

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: fortolkning (6. klasse): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Dansk – kompetencemål: fortolkning (9. klasse): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Dansk – kompetencemål: fortolkning (10. klasse): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Billedkunst – kompetencemål: billedfremstilling (5. klasse): Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.
Billedkunst, valgfag - kompetencemål: billedfremstilling (9. klasse): Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
Faglige læringsmål:
Eleven kan identificere forskellige grader af fiktion og realisme i tegneserien. Eleven kan se og anvende forskellige narrative virkemidler, som spændingsopbygning, closure, perspektiv og billedbeskæring.

Slip taleboblen løs - læsetræning gennem tegneserier (uv-mat)
Læs mere om dette undervisningsmateriale her »

Grænseløs humor? (uv-mat)
Et undervisningsmateriale om medborgerskab set gennem satiretegninger. Satiretegninger handler gerne om at skabe debat eller mane til eftertanke. Det er en visuel kommentar og et indspark til samfundsaktuelle debatter og i kraft af sin visuelle ofte ordløse form åben for fortolkningsmuligheder. Tegningerne i materialet her diskuterer eller sætter spørgsmålstegn til samfundsaktuelle problemstillinger. Både de nære, der omhandler vores måde at se på hinanden og agere sammen, og de større verdensomspændende problemstillinger.
Læs mere om dette undervisningsmateriale her »

Hvor går grænsen? - om ytringsfrihed (uv-forløb)
Læs mere om dette undervisningsforløb her »

Totalt latterligt! - om humor og satire i bladtegningen hos Storm P. (tema-omv)
Storm P. tegnede den verden, han så og oplevede. Fra hans bidende satiriske tegninger i avisen, hvor dem, der har magten i samfundet, spiddes - til hans senere mere lune og humoristiske billeder, hvor vi kan genkende og grine af os selv. Med sit eget helt skæve perspektiv på verden satte Storm P. spørgsmålstegn ved vores måde at opføre os på og tænke på. Med udgangspunkt i Storm P.s tegninger taler vi om, hvad en bladtegning kan, og vi ser på forskelle i virkemidler og temaer i spændet fra den pågående politiske satire til de daglige humoristiske striber.
Workshop (valgfri): Omvisningen afsluttes med en avisredaktion, hvor eleverne i grupper på tre med udgangspunkt i dagens avis laver en satiretegning over en aktuel nyhed.
Varighed inkl. workshop: 1 t og 15 min.
Varighed uden workshop: 1 t
Undervisningsmateriale om Storm P.s sociale indstilling kan efter eget valg benyttes før besøget på museet:
Storm P. på den svages side (pdf)(kommer snart her)