undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

... om medborgerskab set gennem satiretegninger.

Undervisningsmaterialet udspringer af den vandreudstilling, som museet har skabt i forbindelse med særudstillingen Grænseløs humor? (4.5-18.9.2016). Plancherne kan imidlertid også fint anvendes til undervisningsbrug i udskolingen, hvor de kan printes i et selvvalgt format. 
Du kan gratis downloade materialet som pdf her »

Museet har desuden udviklet et undervisningsmateriale, der retter sig mod sprogskoler. I sin fylde egner det sig ikke direkte til folkeskolen, men det er muligt at finde ideer, øvelser og anden inspiration til undervisningen i udskolingen. Læs mere her »

Satiretegninger handler gerne om at skabe debat eller mane til eftertanke. Det er en visuel kommentar og et indspark til samfundsaktuelle debatter og i kraft af sin visuelle ofte ordløse form åben for fortolkningsmuligheder.

Tegningerne i materialet her diskuterer eller sætter spørgsmålstegn til samfundsaktuelle problemstillinger. Både de nære, der omhandler vores måde at se på hinanden og agere sammen, og de større verdensomspændende problemstillinger.

Undervisningsmaterialet retter sig mod fagene Dansk og Samfundsfag.

Kompetenceområde for Dansk

Fortolkning:
"Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster".
Færdighedsmål:
"Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger".
Vidensmål:
"Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger".
Omsatte læringsmål:
Eleven forholder sig til identitet og samfundsforhold gennem billedanalyse og refleksionsspørgsmål.

Kompetenceområde for Samfundsfag

Politik:
"Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og kan komme med forslag til handlinger".
Færdighedsmål:
"Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet".
Vidensmål
:
"Eleven har viden om demokratiopfattelser".
Omsatte læringsmål:
Eleven kan forholde sig til tegningernes problematikker, der både omhandler lokale og globale problemstillinger. F.eks. integration, klima, flygtninge mm.

Sociale og kulturelle forhold:
"Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger".
Færdighedsmål:
"Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen".
"Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse".
Vidensmål:
"Eleven har viden om socialisering".
"Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse".
Omsatte læringsmål:
Gennem tegninger der omhandler ligestilling, diskrimination, sociale medier m.m. kan eleven reflektere inklusion og eksklusion.