eksterioer 2013 1

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

– et recovery projekt for psykisk sårbare

På baggrund af gode erfaringer gentager Storm P. Museet sit 2012 recovery projekt for en ny gruppe deltagere og psykisk sårbare. Deltagerne er inviteret i samarbejde med Distriktspsykiatrien på Frederiksberg, hvor de er tilknyttet på grund af længerevarende psykisk sygdom og nu er på vej tilbage til et mere udadvendt liv. Desuden medvirker en kunstlærer, der sammen med museets kunsthistorikere skal lede deltagerne ind i kunsten, museets og Storm P.s verden.

Storm P. havde blik for de socialt ekskluderede og skildrede ofte mennesker, der levede udenfor normalsamfundet. Museet har således fokus på at arbejde med social inklusion af udsatte grupper, da deres position ofte vil kunne genspejles i Storm P.s billedunivers. På museet tror vi på, at kunsten kan gøre en forskel fra det lille friske pust til det livsomvæltende.

Projektet har desuden et socialt sigte, hvor de psykisk sårbare personligt kan opleve, hvordan kolleger på en arbejdsplads også kan fungere som et støttende netværk. Museet kan være med til at støtte den socialt udsatte gruppe af brugere, således at de kan opleve sig værdsat, kan genvinde selvværd og opleve livet som meningsfuldt. Fra det første forløb har responsen fra deltagerne blandt andet lydt, at de føler sig accepterede som mennesker, at det er godt for dem ikke at have psykiske problemer som et fokus for fælles socialt samvær, at de bare kan nyde at være til stede. Accept, frihed og det sociale fællesskab i gruppen har været medvirkende til, at de nu oplever, at de formår at være mere kreative.

Projektet følger museets vision om at udforske, hvordan kunst, humor og satire kan gøre en forskel for den enkelte, og projektet afsluttes med en udstilling af Storm P.s værker samt de psykisk sårbares egne værker. Der vil efterfølgende være mulighed for at komme i praktik på museet for dem, der ønsker det. Efterfølgende forrige forløb er to af deltagerne nu ansat som børneguider og en som formidler af Storm P. på nettet. Endvidere kommer der fast tre og hjælper på museet i forbindelse med arrangementer, og fem kommer fortsat hver anden mandag og maler på museet.

Forløbene følges af et forskningsprojekt.

Projektet er blevet til i samarbejde med Nelli Øvre Sørensen, Ph.d., MNsc, RN, senior lektor F&I UCSJ.
Kulturarvsstyrelsen og Frederiksberg Kommune har støttet projekterne.