eksterioer 2013 1

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

Storm P. Museet deltager i det regionale samarbejdsprojekt SKIS – Sæt Kulturen i Spil

Kultur er for alle. Også for de, som af den ene eller anden årsag ikke er gængse brugere af kulturinstitutionernes tilbud. På Storm P. Museet arbejder vi kontinuerligt på at gøre vores tilbud og formidling bedre og mere tilgængelige. Også når det betyder, at vi geografisk må flytte os ud af museet for at nå nye brugere.

Storm P. Museet er derfor aktiv medspiller i samarbejdsprojektet SKIS – Sæt Kulturen i Spil. Sammen med Teater Riddersalen og Frederiksberg Kommune arbejder vi udadvendt på at skabe brugerinvolverende kulturaktiviteter i det boligsociale område Stjernen på Frederiksberg.

SKIS er et fireårigt initiativ under KulturMetropolØresund, hvor flere kommuner i regionen, herunder Frederiksberg Kommune, skal udvikle kulturinstitutionernes tilbud i udvalgte boligsociale områder for brugere, som normalt ikke opsøger institutionerne. Der vil være et særligt fokus på børnefamilier, og det er hensigten, at borgerne aktivt er med til at skabe kulturprojekterne.

Storm P. Museets bidrag til projektet tager blandt andet afsæt i vores særudstillinger, indtil videre med Jacob Martin Strid og den japanske mangamester Osamu Tezuka. Det har indtil videre resulteret i såvel tegneworkshops som sprogstimuleringsforløb for børn i området. Vi gør en stor indsats for at være synlige i området og deltager i fællesspisninger, markedsdage og andre fælles aktiviteter med Stjernens beboere. Gennem en stationært placeret campingvogn mødes vi med beboere i samtaler om humor, Storm P., og hvad der kan gøre museet bedre og mere attraktivt for dets brugere.

Storm P. Museet håber på – via dets aktiviteter i Stjernen – at bidrage til større sammenhængskraft i området på tværs af alder og kultur. Samtidig opnår vi større forståelse for og viden om de brugere, vi normalt ikke ser så tit og håber ad den vej at blive bedre i vores formidling.