tre-smaa-maend top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Den første danske tegneserie, De 3 små Mænd og Nummermanden, skabt af Storm P., havde i marts 2013 100 års fødselsdag! I den anledning udviklede Storm P. Museet i samarbejde med fagkonsulenter og CFU-København et nyt undervisningsmateriale til brug i indskolingen.

Når man fordyber sig i Storm P.s virke, finder man mange dybder og facetter. Der er stof til både små og store. Derfor er det en god ide at stifte bekendtskab med hans streg og humor tidligt i skoleforløbet, så man kan koncentrere sig om de lidt mere vanskeligt tilgængelige aspekter senere.

Undervisningsmaterialet og de mange øvelser er tænkt til brug i klassen. Et besøg på museet kan (men skal ikke) indgå undervejs, som en del af forløbet. Besøget skal bestilles på sædvanlig vis - se praksis her ». Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Storm P.s brug af billeder og sprog. Målet er at stimulere elevernes billed- og sprogforståelse og give dem let forståelige redskaber til at afkode og bruge billedlige og sproglige fortælleformer. Eleverne bliver udfordret til at analysere, fortælle og selv bruge billeder, sprog og mimik. Alle inddrages aktivt.

Download pdf med kort forløbsbeskrivelse og læringsmål her »
Læs mere udførlig beskrivelse i lærervejledningen her »

Materialet skal bestilles hos Center for Undervisningsmidler og leveres i to store kasser - inkl. 2 hvide tophatte!!

I tilknytning til undervisningsforløbet kan klassen vælge at besøge museet. Vi har tilrettelagt en opgave, der lægger sig op af undervisningforløbet, men som også kan benyttes uden at klassen er igang med CFU undervisningsforløbet:
Plan for besøg på museet - klik her »
Opgave på museet ”Vær en billeddetektiv” - klik her »

Velegnet til tosprogede elever

Materialet er oversat til flere sprog, herunder en del som henvender sig til de tosprogede børns forældre, nemlig tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somali og urdu. Det indeholder bl.a. Storm P.s tegnede fortælling, De tre små mænd og den vidunderlige vandkande – oversat og indtalt på de nævnte sprog. Læs mere herom i lærervejledningens punkt 2b).

Udover disse oversættelser indeholder materialet diverse lege og aktiviteter, der lægger op til kommunikation og snak mellem eleverne, oplæg til besøg på Storm P. Museet og en række andre spændende ting. Desuden er der arbejdet målrettet på fuld udnyttelse af, at mange klasser har adgang til activeboards eller andre storskærme. Derfor ligger alle billeder og tekster på en usb-nøgle, så man kan se dem sammen med hele klassen.

Kort fortalt et moderne undervisningsmateriale, der med aktuel viden om læring på en sjov måde giver et indblik i Storm P.s underfundige verden.