eksterioer 2013 1

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

Pressemeddelelse - 15. april 2013

Frederiksbergs tre museer går nu sammen med byens to udstillingssteder og skaber sammen det helt nye Frederiksbergmuseerne.

Storm P. Museet, Bakkehusmuseet og Revymuseet vil sammen med Cisternerne og Møstings Hus i fællesskab arbejde på at udvikle museerne og kulturlivet på Frederiksberg i et samlet museum. Målet er at styrke fællesskabet, at med faglighed og kant udvikle museerne og at udfolde de mange historier, som formidles på de fem helt særegne steder.

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (C) glæder sig over fusionen:
"Vi har arbejdet længe på denne fusion og er derfor rigtig godt tilfredse med denne nyskabelse i Frederiksbergs kulturliv. Vi har samlet fem fine små museer og udstillingshuse i en større og stærkere organisation for på den måde at skabe mere museum for pengene. Der er lagt vægt på at bevare de enkelte museers navne og identitet, så vi på den måde forener respekten for de enkeltes særpræg med behovet for en større og mere robust museumsorganisation."

Den nye organisation er allerede trådt i kraft, og museet er ved at finde en ny direktør. Kreativ direktør i Have PR, Christian Have, er formand for museets bestyrelse. Han ser frem til de mange nye og spændende udviklingsmuligheder for museet:
"I Frederiksbergmuseerne har vi et rigtig godt afsæt i form af fem fantastiske huse, som er optimale til i intime rammer at folde de store historier ud. Jeg er overbevist om, at vi med den nye stærkere organisation kan styrke kvaliteten og aktiviteten i Frederiksbergmuseerne. Jeg ser frem til at give mig i kast med de mange krævende og spændende opgaver," siger Christian Have.

Kultur- og Fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune har stået for arbejdet med at skabe det nye museum:
"Jeg forventer, at det nye Frederiksbergmuseerne bliver en langt stærkere spiller. Jeg glæder mig til, at Frederiksbergmuseerne kommer til at arbejde på tværs af byens kulturliv, foreninger og skoler for på den måde at tage en mere aktiv rolle i at skabe nye levende og anderledes oplevelser for byens borgere såvel som for dens gæster," siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Morten Jung (B).

Som en af de første opgaver er bestyrelsen gået i gang med at rekruttere en direktør for museet. Den stilling kommer i åbent opslag og forventes besat inden sommerferien.

Museet er en fusion af en række mindre museer og udstillingshuse på Frederiksberg. De har i en årrække været drevet som selvstændige enheder. Med fusionen samles flere administrative og praktiske funktioner, der betyder, at man på museerne kan fokusere mere på at udvikle et nyt fantastisk museum for alle borgere.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Formand for Frederiksbergmuseernes bestyrelse,
Christian Have, på telefon 3325 2107.
Vicedirektør i Frederiksberg Kommune,
Thomas Wohlert, på telefon 2898 2090.


Fakta om Frederiksbergmuseerne

Frederiksbergmuseerne består af Bakkehusmuseet, Storm P. Museet, Revymuseet samt udstillingshusene Cisternerne og Møstings Hus. Navnene videreføres som selvstændige navne under den samlede organisation Frederiksbergmuseerne, og alle fem steder bliver liggende på deres nuværende lokaliteter. Museerne er fortsat en selvejende institution med egen bestyrelse. Møstings Hus vil som led i fusionen gå fra at være drevet af Frederiksberg Kommune til at blive en del af den selvejende institution.

Det samlede museum har i 2013 en omsætning på 12 mio. kr. og 23 medarbejdere. Bakkehusmuseet, Storm P. Museet og Revymuseet bliver et samlet statsanerkendt museum indenfor Frederiksbergmuseerne. Museet er støttet af hhv. Frederiksberg Kommune og Staten med et årligt tilskud på godt 6 mio. kr. og 1 mio. kr.

Frederiksberg Kommune har påtaget sig ledelsesopgaven for det nyfusionerede museum, indtil en endelig direktør er på plads.

Læs mere om de enkelte enheder i fusionen på: Storm P. Museet, Bakkehusmuseet, Revymuseet, Cisternerne og Møstings Hus.