opf top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Hvor kommer glødepæren, flyvemaskinen og telefonen fra? Hvad er de blevet til i dag og hvordan ville vores verden være i dag uden disse opfindelser?

Mange opfindelser og naturvidenskabelige opdagelser er vigtige og har haft enorm betydning for vores måde at tænke og leve på. I tiden omkring år 1900 var man begejstret for alt nyt. Ny teknologi og nye opfindelser blev fejret. Alle opfindelser, produktionsmetoder og hele den teknologiske og industrielle revolution gav Storm P. inspiration til de satiriske og humoristiske tegninger med absurde opfindelser og bizarre transport-
midler. Både som satire over den moderne verden og som ren og skær komik.

vandekandedimstilweb2

Hvad er Storm P.s opfindelsesværktøj?

"Opfindelsesværktøj" er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet, der kombinerer naturvidenskabelige fag med sjov og leg gennem animation, spil og Storm P.s kendte opfindelser. Man kan arbejde med opfindelserne i flere fag – og eleverne vil samtidig kunne tilegne sig viden om perioden 1880-1940 og opfindelsers betydning for vores tid.
Undervisningsmaterialet er delt i to:

1. Lærervejledning, tekster og opgaver

til undervisning i:
Natur/teknik
Historie
Dansk
Matematik
Billedkunst
Materialet kan ses og/eller downloades i spalten til højre »

2. App'en "Storm P. Opfindelsesværktøj"

der kan hentes gratis i App Store (fås kun til iPad).
Den er en digital oplevelsesrejse ind i Storm P.s opfindelser, hvor animationer gør opfindelserne levende. Centrale dele af app'en fungerer bedst ved besøg på museet, i samspil med de udvalgte opfindelses-værker, som hænger på museets vægge. Her kan eleverne på udlånte eller medbragte iPads se, hvordan opfindelserne virker og samtidig gennem læring i natur og teknik løse opgaver. I menupunktet "Naturens Love" forklares f.eks. de begreber, eleverne har anvendt, og hjælper dem til at forstå de undringsspørgsmål og hypoteser, der f.eks. opstår under besøget på museet. Er et besøg på museet ikke muligt, kan de udvalgte værker printes og hænges op i klassen - se i spalten til højre »

Appen består af 5 dele:
Rundskueapparat – Et spil med opfindelser som afsæt for løsning af fysikrelaterede opgaver på iPad. Elementer i opfindelserne kan skiftes ud, og samtidig kan man samle byggedele til at samle sin egen opfindelse.
Byg selv! – De opfindelsesdele, der er samlet undervejs, kan man her sætte sammen til sin egen opfindelse, der kan tages med hjem digitalt.
Naturens Love – Grundige forklaringer på de temaer og problematikker, der arbejdes med i opfindelserne.
Storm P. og Opfindelserne – Præsentation af Storm P. og opfindelserne
Opfindelsesarkiv – med 50 af Storm P.s opfindelser.

Besøg museet

Som led i undervisningsforløbet kan klassen med lærere med fordel besøge Storm P. Museet, hvor de originale opfindelsestegninger hænger på væggene. På udlånte (museet har 9 iPads til udlån) eller medbragte (her skal app'en være installeret på forhånd) iPads kan eleverne gennem leg og læring arbejde med emnet og opgaverne. OBS! Besøg på museet foregår på egen hånd, men skal bestilles på forhånd, se den generelle vejledning til dette her »

Hvorfor Storm P. og opfindelser?

lysedimstilwebStorm P. blev først og fremmest kendt som humoristisk tegner, skuespiller og forfatter. Som karikaturtegner og satiriker ville han rykke ved tidens vedtagne "sandheder". Han var begejstret for teknik – og tosset med tidens mange nye opfindelser. Hans forældre havde som nogle af de første i Danmark en telefon, og han var selv en af de første i Danmark til at få bil – en Ford T med dobbelt sportskarosseri. Storm P. var med som hjælper, da hans gode ven, en af Danmarks første piloter, Alfred Nervø, eksperimenterede med flyvning på Amager i 1910.

Storm P. var begejstret for ny videnskab og moderne kunst. Men han gjorde også grin med udviklingen og satte spørgsmålstegn ved, om alt nyt kun var godt. Var opfindelser, der skulle gøre livet lettere for mennesker, bare geniale? Kunne de larmende og forurenende maskiner egentlig ikke gøre livet mere besværligt? – og gjorde begejstringen for videnskaben og teknologien ikke, at man måske glemte nogle gamle værdier, som det var værd at holde fast i?

Storm P.s tegnede ikke præcise arbejdstegninger af opfindelser, der kunne bygges og fungere i virkeligheden. Men opfindelserne virker – i fantasien! Og fantasien er måske det vigtigste, når man skal opfinde nyt! Derfor lægger arbejdet med opfindelsestegningerne mere op til nysgerrighed og fascination af de naturvidenskabelige områder, end de giver klare svar og forklaringer på naturvidenskabelige fænomener.

Vi håber "Opfindelsesværktøj" bliver en sjov og alternativ kilde til læring – der opfylder adskillige af fagenes læringsmål - men også bidrager til at opdage nye facetter af Storm P.s fantastiske opfindelsesunivers!

fisk