undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Nedenfor finder du en oversigt over de undervisningsforløb og temaomvisninger, som vi tilbyder og anbefaler til 4. - 6. klasser.

Husk at omvisninger og besøg på egen hånd altid skal bestilles på forhånd - læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »


Lær at tænke Storm P.sk (uv-forløb)

Dette tredelte innovationsforløb tager udgangspunkt i Storm P.s sjove opfindelsestegninger. Forløbet strækker sig over fem lektioner fordelt på tre undervisningsgange. Anden undervisningsgang består af et besøg på Storm P. Museet, hvor eleverne her skal gøre brug af det digitale læringsværktøj "Storm P. Opfindelsesværktøj". Der er tilknyttet undervisningsmateriale med lærervejledning og opgaver.

Læs mere om undervisningsforløbet her » hvor du også finder lærervejledningen og undervisningmaterialet.


Storm P. opfindelsesværktøj
(kun besøg på egen hånd)

Læs mere om Opfindelsesværktøjet og det tilhørende undervisningsmateriale her »
Husk at bestille tid til besøget selvom det er på egen hånd!


Danmarks første tegneserietegner (temaomv)

Storm P.s første stribe med ’De 3 små Mænd’ er også Danmarks første tegneserie! Med udgangspunkt i Storm P.s kendte striber taler vi om tegneseriens virkemidler og udvikling og sammenholder med nutidige tegneserier.

Der afsluttes med en kreativ elevopgave: ud fra overskriften ”overraskelse” tegner eleverne en tegneserie i to billeder. Opgaven løses enten individuelt eller i par. Tegneserierne fremvises i plenum.

Varighed: 1,5 time
Pris per klasse: 500 kr.

Læs eller download pdf med forløbsbeskrivelse og læringsmål her »

biografiskintroOBS: Desuden kan denne
biografiske introduktion (pdf)
til Storm P. evt. benyttes som
forberedelse inden besøget.

 


Noget at grine af? - humor og satire i tegning (temaomv)

At ”overdrivelse fremmer forståelsen” ses tydeligt i Storm P.s både sjove og alvorlige tegninger. I sine bladtegninger spejler han den historiske samtid, han levede i, og hans budskaber er som regel lige til at forstå. I satiretegninger kan vi se, hvad Storm P. syntes, der var uretfærdigt, og hvordan han bruger formen til at underbygge en holdning. Vi kigger også på hans Dagbogsblade, som gengiver datidens begivenheder på en sjov måde og ser på, hvad der gør en tegning humoristisk.

Kreativ elevopgave: Tegn en figur ud fra geometriske former. Eleverne får hver især eller i grupper af to udleveret et ark med forskellige geometriske former, og herudfra skal de tegne en figur med overdrevne og karikerede legemsdele. Fremvisning til sidst.

Varighed: 1,5 time
Pris per klasse: 500 kr.

Læs eller download pdf med forløbsbeskrivelse og læringsmål her »


Valhalla - nordisk mytologi som tegneserie

Storm P. Museet viser lige nu en udstilling om tegneserien Valhalla, som har fortalt og sat billeder på det nordiske mytestof og givet karakter til både guder, jætter, steder og begivenheder. I udstillingsperioden (indtil 19. april 2020) tilbydes et undervisningsforløb til mellemtrin og udskoling.

Tegneserien fortolker i sine 15 albums en ældgammel tekst i et nutidigt billedsprog. I undervisningsforløbet gives eksempler på, hvordan tegneserien er en fortolkning af nogle gamle fortællinger fra vikingetiden, nemlig den nordiske mytologi. I tegneserien er der opbygget en verden, som billedliggør historiske tider og fantastiske verdener, men som samtidigt også henviser til vores nutid og vores måde at leve på. Det er også en del af tegneseriens humor.

Læs mere om undervisningsforløbet her » hvor du også finder forberedelsesmateriale og opsamlingsforslag.