undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Nedenfor finder du en oversigt over de undervisningsforløb og temaomvisninger, som vi tilbyder og anbefaler til 4. - 6. klasser.

Husk at besøg og omvisninger altid skal bestilles på forhånd
- læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »

Undervisningsforløb og temaomvisninger

Vi skelner mellem disse to således:
Undervisningsforløb er forløb, der strækker sig over flere undervisningsgange. Disse længere forløb kan integreres direkte i undervisningen i klassen, såvel op til som efter besøget på museet. Museumsbesøget indgår undervejs og forudsætter, at eleverne arbejder med det samlede forløb. Til undervisningsforløbene har museet udarbejdet undervisningsmateriale, opgaver og lærervejledning.
Temaomvisninger består typisk af, at vi sammen ser på en række værker de første 30-45 minutter. Derefter er det muligt at afslutte med en mindre workshop på ca. 30 minutter, hvor eleverne selv kan arbejde med det, de har set og oplevet. En temaomvisning på museet kan stå alene, men kan også med fordel indgå i et undervisningstema i klassen, en tværfaglig emneuge eller lignende.

Lær at tænke Storm P.sk (uv-forløb)
Dette tredelte innovationsforløb tager udgangspunkt i Storm P.s sjove opfindelsestegninger. Undervejs skal eleverne besøge Storm P. Museet og her gøre brug af det digitale læringsværktøj "Storm P. Opfindelsesværktøj". Forløbet er tredelt, hvor eleverne først snuser til Storm P. og hans opfindelsestegninger hjemme på skolen og forsøger sig med egne opfindelser i en sjov lille opgave. Dernæst besøger de Storm P. Museet, hvor de bliver vist rundt og får prøvet kræfter med to opgaver på museets iPads. Til sidst er der en kort opsamling hjemme i klassen, hvor eleverne præsenterer de opfindelser, de har lavet under besøget på Storm P. Museet.
Læs mere om undervisningsforløbet her » hvor du også finder lærervejledning og undervisningmateriale.

Fælles mål:
Forløbet knytter sig til læringsmål for det tværgående emne innovation og entreprenørskab og de fire dimensioner herunder. Det står derfor åbent hvilket fag, man på skolen vil lægge forløbet ind under. Dog er dansk eller natur/teknologi oplagte fag, ligesom at forløbet kan indgå i undervisningen som et tværfagligt forløb.
Dansk – kompetencemål: fortolkning (6. klasse): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
Natur/teknologi – kompetencemål: perspektivering (6. klasse): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.
Faglige læringsmål:
Eleven kan identificere behov i relation til egen verden og udvikle kreative ideer til løsningsforslag. Eleven kan se sammenhænge mellem årsag og virkning i den fysiske verden og forklare funktion, formål og problematik i egne konstruktioner.
Øvrige læringsmål:
Forløbet fremmer elevernes kreative og innovative kompetencer.

Skøre opfindelser (tema-omv)
Tilbydes kun til og med 4. klasse.
Se venligst under Indskoling her » for nærmere beskrivelse.

Storm P. opfindelsesværktøj (besøg på egen hånd)
Læs mere om dette undervisningsmateriale og app'en her »
Husk at bestille tid til besøget selvom det er på egen hånd!!

Storm P. - Danmarks første tegneserietegner (tema-omv)
I marts 1913 udkom Storm P.s første stribe med De 3 små mænd og Nummermanden. Denne serie er også Danmarks første fortsatte tegneserie! Siden fulgte en række andre tegneserier af Storm P. Den kendteste blev "Peter Vimmelskafts Oplevelser" – Peter og Ping. Med udgangspunkt i Storm P.s kendte striber taler vi om tegneseriens virkemidler og udvikling, og sammenholder med nutidige tegneserier, som gør brug af filmiske virkemidler.
Workshop (valgfri): Ud fra overskriften "overraskelse" tegner eleverne en tegneserie i to billeder.
Varighed inkl. workshop: 1 t og 30 min.
Varighed uden workshop: 1 t

stormp tegneserierneOBS! Til undervisningen
hjemme på skolen kan I
med fordel anvende materialet 
Storm P. og Tegneserierne (pdf).

Fælles mål:
Dansk – kompetencemål: fortolkning (6. klasse): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Dansk – kompetencemål: fortolkning (9. klasse): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Dansk – kompetencemål: fortolkning (10. klasse): Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Billedkunst – kompetencemål: billedfremstilling (5. klasse): Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.
Billedkunst, valgfag - kompetencemål: billedfremstilling (9. klasse): Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
Faglige læringsmål:
Eleven kan identificere forskellige grader af fiktion og realisme i tegneserien. Eleven kan se og anvende forskellige narrative virkemidler, som spændingsopbygning, closure, perspektiv og billedbeskæring.

Totalt latterligt! - om humor og satire i bladtegningen hos Storm P. (tema-omv)
At overdrivelse fremmer forståelsen, ses tydeligt i Storm P.s både sjove og alvorlige tegninger. I sine bladtegninger spejler han den historiske samtid, som han levede i, og hans budskaber er som regel lige til at forstå. Storm P. tegnede den verden, han så og oplevede. I satiretegningerne kan vi blandt andet se, hvad han syntes, der var uretfærdigt, og hvordan han brugte tegningen til at give udtryk for en holdning. Bagefter kigger vi på hans Dagbogsblade – en daglig kategori i B.T. – som gengiver datidens begivenheder på en sjov måde.
Workshop (valgfri): Tegn en figur ud fra geometriske former. Eleverne får hver især eller i grupper af to udleveret et ark med forskellige geometriske former, og herudfra skal de tegne en eller flere figurer med overdrevne og karikerede legemsdele.
Varighed inkl. workshop: 1 t og 15 min.
Varighed uden workshop: 1 t