undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Nedenfor finder du en tematisk oversigt over de undervisningsmaterialer, elevopgaver og planer for skolebesøg på egen hånd, som vi tilbyder og anbefaler til 4. - 6. klasser.

Vær venligst opmærksom på, at vi pt. ikke kan tilbyde skoleomvisninger og guidede forløb. Derimod er du meget velkommen med din klasse som skolebesøg på egen hånd. Husk venligst at skolebesøg på egen hånd altid skal bestilles på forhånd - læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »


Lær at tænke Storm P.sk (uv-forløb på skolen)

Dette tema om opfindelser og innovation kan planlægges som et forløb over tre undervisningsgange med to lektioners forberedelse i klassen, et museumsbesøg og en lektion til efterbearbejdning i klassen. Forløbet tager udgangspunkt i Storm P.s sjove opfindelsestegninger. Under besøget på museet skal eleverne gøre brug af det digitale læringsværktøj "Storm P. Opfindelsesværktøj" (læs evt. mere under næste tema).

Forberedelsesmateriale - klik her »
Genstandskort til opgave i klassen - klik her »
Plan for besøg på museet - klik her »
Efterbearbejdning - klik her »


Storm P. Opfindelsesværktøj
(besøg på egen hånd)

På museet kan I låne Opfindelsesværktøjet – et digitalt værktøj på iPad, kun tilgængeligt på museet. Der er to opgaver på Opfindelsesværktøjet, og I vil kunne få en introduktion i brugen, når I kommer på museet. Bemærk at museet kun har 8 iPads til udlån, og eleverne må derfor opdeles i grupper og være fælles om opgaverne. Opfindelsesværktøjet indgår også i det tematiske forløb Lær at tænke Storm P.sk (se ovenfor).

Læs mere om Opfindelsesværktøjet og det tilhørende undervisningsmateriale her »


Tegneserier (besøg på egen hånd)

Storm P. var kendt som tegneserietegner og var skaber af Danmarks første længerevarende tegneserie. Den handler om ’De 3 små Mænd’. På museet kan man se eksempler på nogle af hans tegneseriestriber både med og uden tekst.

Plan for besøg på museet - klik her »
Øvelse på museet - Tegn sidste billede i en stribe (eksempel) - klik her »
Opgave på museet - Tegn en tegneserie i fire rammer - klik her » 

biografiskintroOBS: Desuden kan denne
biografiske introduktion (pdf)
til Storm P. evt. benyttes som
forberedelse inden besøget.

 


Karikaturer og personlighedstyper
(besøg på egen hånd)

I Storm P.s tegninger er personerne ofte tegnet i stærkt overdrevne former. Deres kroppe, ansigter og tøj, deres størrelser i relation til omgivelserne eller hinanden er enten forstørret eller formindsket. På den måde fremhæves bestemte karaktertræk hos personerne.

Plan for besøg på museet - klik her »
Introduktion til karikaturer og personlighedstyper - klik her »
Øvelse på museet - Tegn med geometriske figurer - klik her »


Billedfortælling (besøg på egen hånd)

Storm P.s billeder fortæller historier. De fleste billeder gengiver en situation, som kan sættes ind i et længere begivenhedsforløb. Billederne fortæller om individuelle skæbner, små og store konflikter mellem mennesker og om livets dramatiske højdepunkter. Kom på museet og se Storm P.s værk og gå i dybden med hans fortællinger.

Plan for besøg på museet - klik her »
Øvelse på museet i billedfortælling - klik her »


Satiretegning (besøg på egen hånd)

I Storm P.´s satiretegninger er der ofte modsætninger og skarpe kontraster. De hjælper til at fremhæve forskelle. Som regel er det altid den ene part, som har magten over den anden i udpræget grad. Det bevirker, at vi som læsere får sympati for den svageste. På den måde, får Storm P os til at tage stilling til værdier og magtforhold i samfundet.

Plan for besøg på museet - klik her »
Øvelse på museet i modsætninger - klik her »