undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Lær at tænke Storm P.sk er er et tredelt innovationsforløb, der tager udgangspunkt i Storm P.s sjove opfindelsestegninger. Forløbet strækker sig over fem lektioner fordelt på tre undervisningsgange. Anden undervisningsgang består af et besøg på Storm P. Museet, hvor eleverne her skal gøre brug af det digitale læringsværktøj "Storm P. Opfindelsesværktøj".

Forløbet er tredelt, hvor eleverne først snuser til Storm P. og hans opfindelsestegninger hjemme på skolen og forsøger sig med egne opfindelser i en sjov lille opgave. Dernæst besøger klassen Storm P. Museet, hvor eleverne bliver vist rundt og får prøvet kræfter med to opgaver på museets digitale Opfindelsesværktøj. Til sidst er der en kort opsamling hjemme på skolen, hvor eleverne præsenterer de opfindelser, de har lavet under besøget på Storm P. Museet.

I kort listeform kan det opsummeres således, hvordan de i alt 5 lektioner er fordelt over tre mødegange:

  • 2 lektioner hjemme på skolen (præsentation) ved klassens egen lærer
  • 2 lektioner på besøg på museet (omvisning og opgaver) ved museets skoleomviser
  • 1 lektion hjemme på skolen (opsamling) ved klassens egen lærer

Undervisningsmaterialet til Lær at tænke Storm P.sk består af:

Varighed: Undervisningsdelen på Storm P. Museet varer 1,5 time
Pris per klasse: 500 kr.

Download pdf med kort forløbsbeskrivelse og læringsmål her »