undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Nedenfor finder du en tematisk oversigt over de undervisningsmaterialer, elevopgaver og planer for skolebesøg på egen hånd, som vi tilbyder og anbefaler til 0. - 3. klasser.

Vær venligst opmærksom på, at vi pt. ikke kan tilbyde skoleomvisninger og guidede forløb. Derimod er du meget velkommen med din klasse som skolebesøg på egen hånd. Husk venligst at skolebesøg på egen hånd altid skal bestilles på forhånd - læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »


Storm P. i indskolingen
- ind med modermælk og modersmål
(uv-forløb på skolen)

Undervisningsforløb om Storm P.s brug af billeder og sprog med alsidigt undervisningsmateriale til brug i klassen. Særligt velegnet til tosprogede elever. Undervisningsmaterialet og de mange øvelser kan godt fungere alene til brug i klassen, men klassen kan også vælge at besøge museet undervejs. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Storm P.s brug af billeder og sprog og er oversat til flere sprog, herunder en del, som henvender sig til de tosprogede børns forældre, f.eks. arabisk.

Undervisningsmaterialet kan bestilles hos Center for Undervisningsmidler (CFU) og leveres i to store kasser - inkl. 2 hvide tophatte!

Læs mere om dette undervisningsforløb her »

I tilknytning til undervisningsforløbet kan klassen besøge museet. Vi har tilrettelagt en opgave, der lægger sig op af undervisningforløbet, men som også kan benyttes uden at klassen er igang med undervisningsforløbet.
Plan for besøg på museet - klik her »
Opgave på museet ”Vær en billeddetektiv” - klik her »


Skøre opfindelser (besøg på egen hånd)

Storm P.s opfindelser og maskiner løser små problemer på utrolige og fantastiske måder. l de fleste af sine opfindelser bruger Storm P. genstande fra hverdagen. Disse ting sætter han sammen og bruger på helt nye måder. Det kan man blandt andet studere på museets førstesal, hvor nogle af hans opfindelsestegninger hænger (NB! pga. løbende indretningsforandringer er antallet af synlige opfindelsestegninger pt. reduceret, men vi ophænger nogle midlertidige plancher i forbindelse med et booket besøg).

På museet arbejder klassen med emnet ved at se på og tale om Storm P.s opfindelsestegninger og løser en tegn-en-opfindelse opgave inspireret af Storm P. Det er en tegn-på-tegnebræt øvelse, men alt efter indskolingselevernes niveau, kan du som lærer vælge, at de skal løse opgaven på museets Opfindelsesværktøj (på iPads). Læs mere i Plan for besøget og se nedenfor for mere information om Opfindelsesværktøjet.
Plan for besøg på museet - klik her »
Øvelse på museet ”Lav en opfindelse med genstande” - klik her »

På museet kan I evt. låne Opfindelsesværktøjet – et digitalt værktøj på iPad, kun tilgængeligt på museet. Ved ankomst kan I få en brugs-introduktion til Opfindelsesværktøjet og de to øvelser, der er på det. Værktøjet er udviklet til mellemtrinnet, men kan i relevant sammenhæng også anvendes i indskolingen. Bemærk at museet kun har 8 iPads til udlån, og eleverne må derfor opdeles i grupper og være fælles om opgaverne. Læs mere om Opfindelsesværktøjet her »

Museets undervisningsforløb Lær at tænke Storm P.sk, der er udviklet til mellemtrinnet, kan alt efter elevernes niveau også anvendes i indskolingen. 
Læs mere her »