eksterioer 2013 1

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

Medborgerskab set gennem humor og satire

3. maj – 18. september

Satiretegning handler altid om overdrivelse. Tegneren understreger sin pointe for at chokere, skabe debat eller mane til eftertanke. De sidste 10 år har i den grad vist, hvor stor en effekt en lille tegning kan skabe. Både herhjemme og ude i den store verden.

Med udstillingen Grænseløs humor? sætter Storm P. Museet og Museet for Dansk Bladtegning i samarbejde med Københavns Sprogcenter scenen for en dialog om medborgerskab set gennem humor- og satiretegninger. Satire kan som genre både være komisk og tragisk, inkluderende og ekskluderende, og kan både henvende sig til smilebåndet og eftertænksomheden. Hvad vi hver især finder sjovt eller provokerende er i stor grad individuelt og ikke nødvendigvis kulturelt eller nationalt betinget. Humoren og satiren vil i udstillingen blive brugt som indgangsvinkel til at undersøge og diskutere medborgerskab.

Udstillingen fordeler sig på to museer: Storm P. Museet viser fra 4. maj til 18. september et bredt udsnit af internationale tegninger, der belyser emnet medborgerskab igennem temaer som ligestilling, digitale fællesskaber, klima, økonomi og integration; set både nationalt og internationalt. Museet for Bladtegning fokuserer på danske bladtegninger, der forholder sig til immigration og integration i Danmark. Denne del af udstillingen kan ses fra 3. maj til 12. juni.

Kursister fra Københavns Sprogcenter er blevet inviteret med ind i processen omkring udstillingen for at dele deres syn på dét at være medborger. Hermed kredser udstillingen på to fronter om dét at tage del i fællesskabet; både tematisk samt i tilblivelsen og processen omkring udstillingen – og kan derfor også ses som et medborgerskabsdannende projekt. I forlængelse heraf inviteres publikum til fortsat refleksion og dialog gennem udstillingens eksempler på tegninger, der humoristisk og satirisk går på tværs af og måske over grænser. Velkommen!

Udstillingen er støttet af FrederiksbergFonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Sportsgoodfonden.


Udstillingsperiode for Grænseløs humor?:
Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel, 4. maj – 18. september 2016
Museet for Bladtegning, Det Kgl. Bibliotek (Den sorte diamant), Bladtegnergangen, 3. maj – 12. juni 2016