undervisning top

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Storm P. Museet er et hyggeligt og overskueligt museum og egner sig godt til besøg af specialskoler og specialklasser. Med Storm P. som eksponent for originalitet, kreativitet og forskellighed ligger der en særlig invitation til de elever, som føler sig anderledes eller ikke helt tilpasset indenfor rammerne af nutidens sociale adfærdsnormer.

Museet lægger vægt på, at eleverne føler sig trygge på museet, og det er derfor også muligt at komme på besøg uden for almindelige åbningstid. Det er en god ide at benytte undervisningsmaterialet forud for et besøg på museet for på den måde at skabe større sammenhæng mellem det, der foregår på skolen og det, eleverne oplever på museet.

Herunder er skitseret et forløb, som er udviklet med særligt henblik på specialskoler og specialklasser. Museets øvrige undervisningsmaterialer kan dog også frit benyttes.

Vær venligst opmærksom på, at vi pt. ikke kan tilbyde skoleomvisninger og guidede forløb. Derimod er du meget velkommen med din klasse som skolebesøg på egen hånd. Husk venligst at skolebesøg på egen hånd altid skal bestilles på forhånd - læs mere om bestilling og andre praktiske forhold under Undervisning »


Tegneserieforløb

Eleverne lærer om tegneserien som en udtryksform, der kan bruges til at fortælle historier gennem sammensatte billeder og tekst. Forløbet tager afsæt i Storm P.s tegneserie om ‘De 3 små Mænd og Nummermanden’, hvor figurernes ansigtsmimik og kropssprog er særligt ekspressivt, og det dramatiske i begivenheder og situationer er fremhævet og forstørret. Forløbet har fokus på elevernes aktive deltagelse og på den kreative udfoldelse, hvor elevernes egne historier af enten fiktiv eller selvbiografisk karakter kan indgå.

Der er et undervisningsmateriale tilknyttet forløbet til brug i klassen før besøget. Det kan også anvendes uden besøg på museet. Materialet inkl. lærervejledning findes i spalten til højre på denne side.

Ønsker du som lærer at tage din klasse med på museet, har vi tilrettelagt nedenstående forslag til struktur for besøget samt øvelse(r) på museet. Husk at booke dit besøg på forhånd!
Plan for besøg på museet - klik her »
Øvelse på museet - Tegn sidste billede i en stribe (eksempel) - klik her »
Ekstra opgave på museet - Tegn tegneserie med overraskelse - klik her »