eksterioer 2013 1

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

Storm P. Museet administrerer rettighederne til alle Storm P.s værker. Royaltyindtægter af Storm P.s værk er siden 1963 gået til Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond. Fonden drev i de første år indtil statsanerkendelsen i 1982 museet. Siden har fonden støttet museets arbejde med formidlingen af Storm P. Fondens bestyrelse er ulønnet. Således går alle indtægter til støtte af kultur.

Efter ophavsretslovens bestemmelser udløber ophavsretten til Storm P.s værker med udgangen af 2019 (70-året for Storm P.s død). Det betyder generelt, at de enkelte værker frit kan gengives og mangfoldiggøres i sin helhed og uændret, i det ophavsretslovens bestemmelser herom naturligvis fortsat skal iagttages (det gøres på en måde, så kulturelle interesser ikke krænkes). Det er dog altid en god idé ved gengivelser af værkerne at følge god skik og angive deres ophavsmand: ”Storm P.”

Imidlertid er en del af de værker, der indgår i museets samling af Storm P.s værker, stadig ophavsretligt beskyttet, således at en anvendelse heraf kræver museets tilladelse. Dette gælder eksempelvis fotografiske gengivelser af værker og malerier, bearbejdninger af værker, nytegninger samt værker, der er farvelagt efter Storm P.s død. Er man i tvivl, hvorvidt museet har ophavsretten til et værk, er det derfor en god idé at spørge museet, inden man gengiver det og dermed muligvis krænker museets rettigheder.

Museet har et omfattende arkiv med over 30.000 tegninger og forestår i udgangspunktet al research i arkivet. Ønsker man at benytte eller gengive værker, der skal fremfindes i museets arkiv, opkræver museet betaling herfor, uanset om værket er ophavsretligt beskyttet eller ej. Betalingen dækker over fremfinding, behandling, levering (via fil-deling eller evt. på andet lagringsmedie) og håndtering af såvel originale værker som digitale filer samt tilladelsen til at gengive værket, såfremt det er ophavsretligt beskyttet. Prisen afhænger af, hvad værkerne skal anvendes til, og den svarer til, hvad man i øvrigt ville skulle betale for anvendelse af tilsvarende billed- og illustrationsmateriale, jvf. eksempelvis takster hos COPYDAN. Husk derfor venligst ved alle henvendelse til arkivet at oplyse oplag, størrelse, formål og medie, hvortil et værk ønskes anvendt. Betalingen bliver brugt til at dække dele af omkostningerne ved løbende at drive og udvikle museets arkiv, således at det også fremover kan komme offentligheden til gode.

Du skal være opmærksom på, at museet for at stille materiale fra arkivet til rådighed forudsætter at nedenstående krav opfyldes:

  • Ved gengivelse af billedmateriale af Storm P. skal der altid anvendes de af museet fremsendte billedfiler i høj kvalitet. Optagelserne kan leveres i op til 400 dpi.
  • Ved gengivelser på internettet, må opløsningen dog maksimalt være på 72 dpi.
  • Værker skal gengives uforandret og må ikke beskæres, overskrives, farvelægges, ændres eller lignende uden forudgående aftale med museet, og ”Storm P.” skal angives som ophavsmand til værket efter almindelig og god skik.
  • Materiale udleveret af museet må kun anvendes til det formål, hvortil der er givet tilladelse, og må ikke opbevares efter endt anvendelse. Museet ejer rettighederne til de digitale reproduktioner.

Museet udvikler løbende sit arkiv, forbedrer kvaliteten af gengivelserne og kræver ovenstående overholdt for at sikre, at det altid er de bedste gengivelser, der reproduceres efter.

Nærmere betingelser angives i en særskilt reproduktionsaftale, som man skal acceptere forud for at materiale fra Storm P. Museet kan udleveres. Overholder man ikke betingelserne, er Storm P. Museet berettiget til en bod, der fremgår af reproduktionsaftalen.

Se i øvrigt prisliste (pdf) for anvendelse i bogudgivelser samt andre trykte og digitale medier her »

Finder du ikke her en kategori, som svarer til det ønskede formål, eller har du andre spørgsmål, så skriv venligst til Nikolaj Brandt på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til os på tlf. 22 52 46 46.