eksterioer 2013 1

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

orange_dotHumor & satire

Print

50tegneserierweb530

Tegneseriemuseet startede som en privat samling, grundlagt af Anders Hjorth-Jørgensen. Samlingen består af et omfattende tegneseriebibliotek indeholdende serieblade i Danmark siden 1950 frem til ca. 2000. Biblioteket rummer derudover en stor samling af udenlandske albums oversat til dansk fra 1970’erne og frem til ca. 2000. Hertil kommer en samling af originaltegninger.

I 1993-2000 var samlingen et selvstændigt museum i Gørlev, hvorefter den i en periode blev opbevaret på Kalundborg Museum. I 2012 donerede Anders Hjorth-Jørgensen Tegneseriemuseet i Danmarks samlinger til Storm P. Museet. I 2013 indgik Storm P. Museet i fusionen af Frederiksbergmuseerne, og i 2018 besluttede dennes bestyrelse i samråd med Slots- og kulturstyrelsen, at der ikke skulle foretages vedtægtsændringer med henblik på at indoptage tegneserien som musealt ansvarsområde.

Storm P. Museets vedtægter omfatter således fortsat ”varetagelse af tegneren Robert Storm Petersens værker gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, og i forlængelse heraf varetagelse af den danske tradition for humor og satire på landsplan.” Det betyder, at museet fortsat godt kan arbejde med tegneserier i udstillings- og formidlingssammenhæng, men det ligger ikke inden for museets ansvarsområde at indsamle, bevare, registrere og forske i tegneserier.

På denne baggrund søger Frederiksbergmuseerne nu, i samarbejde med Dansk Tegneserieråd og Anders Hjorth-Jørgensen, at finde et nyt hjem for Tegneseriemuseets samling.