tilbage-til-naturen-top

Forside > Besøg Museet > Udstillinger > Vandreudstillinger

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Vandreudstillinger

I tillæg til Storm P. Museets særudstilling Grænseløs Humor? Medborgerskab set gennem humor og satire tilbyder vi en komprimeret udgave af denne, som man gratis kan downloade som pdf her »

Den komprimerede udgave består af 8 sammenhængende plancher, der dels viser satiretegninger fra udstillingens temaer, samt inviterer til dialog om disse gennem nogle centrale refleksionsspørgsmål.

Vi anbefaler, at man printer/trykker plancherne i max. A2 eller almindelig plakatstørrelse.

Udstillingen kan bruges på biblioteker og kulturhuse, sprogskoler, i udskolingen eller lignende steder.

I forbindelse med museets udstilling har vi også udviklet et undervisningsmateriale, der primært henvender sig til sprogskoler, men hvor mange af opgaverne, samt billedanalysen, også vil kunne bruges i udskolingen. Du kan læse mere om undervisningsmaterialet her »

Vandreudstilling
Grænseløs Humor?

graenseloeshumorvandre

Klik her » for at hente materialet som pdf (22 MB). De 8 plancher kan printes/trykkes i et egnet format efter eget ønske.