eksterioer 2013 1

Forside > Om museet > Kontakt > Organisation

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

blue_dotOm museet

Print

Organisation

Storm P. Museet indgik per 1. april 2013 i en fusion med Revymuseet, Bakkehusmuseet, Cisternerne og Møstings Hus under navnet Frederiksbergmuseerne. Frederiksbergmuseerne er en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. Hovedtilskudsgiver er Frederiksberg Kommune. Museet får desuden statsstøtte som statsanerkendt museum.

Frederiksbergmuseernes samlede organisation inklusiv kontaktdata kan ses på museernes webportal. De medarbejdere der er særligt tilknyttet Storm P. Museet kan findes under Medarbejdere.

.

Frederiksbergmuseernes bestyrelse

Christian Have,
 Formand

Udpeget af CBS

Lise Hækkerup
, næstformand
Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Julie Sommerlund
Udpeget af Københavns Universitet

Ulrikka Gernes

Udpeget af Forfatterforeningen

Henrik Kragelund

Udpeget af Frederiksberg Erhverv

Peter Nørgaard-Larsen

Udpeget af Statens Museum for Kunst

Simon Aggesen

Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Morten Jung

Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Maria Eichhorn

Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

 
 

Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond

Bestyrelsen for Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond har adresse på Storm P. Museet. Fondens formål er i videst mulig udstrækning at støtte Storm P. Museet. Herudover kan der efter bestyrelsens skøn uddeles legater til kunstnere, forfattere, institutioner og andre fonds, som virker for kunstneriske eller litterære formål, som af bestyrelsen findes værdige.

Bemærk at Fonden ikke kan søges

Fondens bestyrelse

Henrik Oehlenschæger
Ellen Jacobsen
Henrik Wivel
Flemming Wiggo Nielsen
Nikolaj Brandt
Anne Gottlieb
Jørgen Carlo Larsen
Mogens Post

Betalinger

Nordea
Bank
reg.nr.: 2107
kontonr.: 0107 316 256CVR: 82 33 04 10

EAN: Storm P. Museet har ikke et EAN nummer

Storm P. Museets frist ved betaling af fakturaer er fakturadato + 30 dage.