undervisning top

Forside > Besøg Museet > Undervisning > Det ondes symbolik (Louis Moe)

Nyhedsbrev ONLINE SHOP SITEMAP

green_dotBesøg museet

Print

Det ondes symbolik

Tematisk undervisningsmateriale om det ondes symbolik. Materialet er tilknyttet museets særudstilling om Louis Moe, der løber fra den 6. oktober 2018 til 21. april 2019.

Louis Moe var en norsk/dansk billedkunstner og illustrator, der levede 1857-1945. Mange af hans tegninger kredser om skæbnesvanger kamp eller spænding mellem kræfter, som vi hurtigt forstår som onde eller gode. I tilknytning til Louis Moe udstillingen tilbyder vi et undervisningsmateriale med analyseopgaver og oplæg til diskussion om, hvad vi i dag forstår ved det onde, og hvilke symboler og forestillinger vi er næret af.

Undervisningsmaterialet er målrettet mellemtrinet og udskolingen og består af en forberedelsesdel, som man kan arbejde med hjemme på skolen og en opgavedel, som man kan benytte ved et besøg på egen hånd på museet. Husk at booke tid på info@stormp.dk - også selvom I kommer på egen hånd.

Undervisningsmaterialet består af:

Forberedelsesmateriale til brug hjemme i klassen:
(varighed 1-2 lektioner)

 • Et forberedelsesmateriale til 4.-6. klassetrin samt en elev-opgave
  Det præsenteres som PowerPoint, der læses af klassens lærer. Den tilhørende elev-opgave printes ud i et antal eksemplarer, så alle elever får et billede (se materialet for forklaring af opgaven)
 • Et forberedelsesmateriale til 7.-10. klassetrin samt en elev-opgave
  Det præsenteres som PowerPoint, der læses af klassens lærer. Den tilhørende elev-opgave printes ud i et antal eksemplarer, så alle elever får et billede (se materialet for forklaring af opgaven)


Opgaver til løsning under klassens besøg på museet
:
(opgaver, blyanter og tegneunderlag til brug på museet vil kunne udleveres i skranken)


Opfølgning hjemme i klassen
:

Det står klassens lærer for, men det er oplagt, at eleverne fremlægger de opgaver, de har løst på museet (og/eller eventuelt arbejder videre med de fortællinger, de har opdigtet i tegneopgaverne).

Faglige læringsmål for faget dansk:

 • Eleven kan undersøge symboler som tegn på noget andet samt diskutere positive og negative fremstillinger af et symbol, og hvad dette gør for den samlede forståelse af et billede.
 • Eleven får erfaring med at analysere og fortolke billeder, der indeholder modstridende elementer og flertydighed.
 • Eleven kan beskrive sin egen æstetiske oplevelse af et kunstværk og de tanker, det sætter i gang.
 • Eleven kan reflektere over, hvordan vores fælles forståelse af ondskab er knyttet til de aktuelle trusler, som individet eller samfundet ser for sig i en given historisk tid.


Kompetenceområde
:

 • Dansk (fortolkning) 3.-4. klasse: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Dansk (fortolkning) 5.-6. klasse: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Dansk (fortolkning) 7.-9. klasse: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Dansk (fortolkning) 10. klasse: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster